عرفان نظری ازهاری

یکشنبه, 06 تیر 1395 11:28

عرفان نظرآهاري بيش از 16 کتاب دارد که  تاکنون به زبان هاي مختلف از جمله انگليسي، آلماني، ايتاليايي، ژاپني ،هلندي، فرانسه، عربي و ... ترجمه شده است. او برنده جايزه
(آي بي بي واي) در کشور اسپانيا بوده است.

     «هما»ي مجموعه پايتخت 4 با سريهاي گذشته چه تفاوتهايي دارد؟
«هما»ي مجموعه پايتخت 4 با سريهاي گذشته هيچ تفاوتي پيدا نکرده و دنباله همان سريالي را شاهد هستيد که در سه سري گذشته بوده است. در طي اين سه سري هربار شاهد رشد و پيشرفت در زندگي هما بودهايم. دانشگاه قبول شد، آشپزخانه زد و اين بار عضو شوراي شهر شده است

 

دورهمی 3 نسل

یکشنبه, 06 تیر 1395 11:16

محمد هادي رضوي تهيه کننده سريال «شهرزاد» : ميخواهيم خانواده ايراني به جاي «فاطما گل»، «شهرزاد» ببيند
در ابتدا «روزي روزگاري عاشقي» نام داشت، اما به «شهرزاد» تغيير نام داد. مجموعهاي که اين روزها سروصداي زيادي راه انداخته و ظاهرا قصد دارد رکورددار مجموعههاي سينماي خانگي باشد.

براي همه ما در دورههايي از زندگيمان پيش آمده است که بسته به نوع تفكرمان، به اصل وجودي خود «من» فكر كرده باشيم.  چه از آن دسته افرادي باشيم كه پي آن را مي گيرند و سعي دارند خود را بشناسند چه از آن افرادي باشيم كه اين مسئله را هم مثل ساير مسائل پر اهميت ديگر زندگيشان به نقطهاي دور دست در ذهنشان پرت ميكنند.

همه و همه در نهايت تشنه يك چيز هستيم! و آن رسيدن به اصالت فردي است، اينكه «من» چيستم؟

با کاپشن چرم قهوهاي در محل لوکيشن حاضر شده؛ با همان آرامش هميشگي. مثل هميشه حساسيت بسياري روي کارها دارد و سعي ميکند همه آنها را خودش بررسي و کنترل کند. خانم وکيل روبهروي دوربين قرار گرفته و مهران مديري تصميم دارد اين سکانس را خودش فيلمبرداري کند. دو يا سهبار اين سکانس تکرار ميشود تا مورد