برگزاری همایش ، مراسم افتتاحیه و دعوت از هنرمندان از سایر خدمات ماست