تبلیغات

لوگو مهمترين و اولين عنصر گرافيکي- تبليغاتي هر مجموعه مي باشد. لوگو يکي از مهمترين موارد هويت بصري برندسازي است که بايد در محدوده ي کوچکي معاني مورد نظر را با رعايت اصول تبليغاتي منتقل کند، و علاوه بر داشتن زيبايي، بتواند با مخاطب ارتباط بر قرار کند و در ذهن به مرور زمان ثبت شود.