تبلیغات

سفر با معماري: اريگامي، يك هنر باستاني ژاپني، شيوهاي خلاقانه از تاكردن كاغذ به منظور خلق اشكال و فرمهاي زيباست. پس از اينكه اين كار هنري در اواسط قرن بيستم در خارج از ژاپن هم محبوب شد، وارد هنرهاي مدرن شد و تبديل به منبع الهامي براي بسياري از هنرمندان در سراسر دنيا شد و به بسياري از حوزههاي هنر مانند معماري شكل داد. تلاش براي خلق طرحهاي معمارانه براساس مفاهيم طرحهاي اريگامي دربردارنده گسترهاي از خانههاي مسكوني تا هتلها، مراكز تفريحي، ادارات، و غيره است. نكته مهم اين است كه اريگامي اكنون تبديل به يكي از گرايشهاي هنري در معماري معاصر شده است.

مرگ اکسیر حیات

سه شنبه, 08 تیر 1395 08:03

بيش از دو سوم کره زمين را آب فرا گرفته است اما تنها 5/2درصد از اين آب را آب شيرين تشکيل ميدهد و از اين مقدار هم حدود 70درصد، به صورت يخ در قطب شمال و جنوب يا به صورت آبهاي زيرزميني عميق با عمق بيش از 2هزار متر است که درعمل دور از دسترس و استفادهنشدني است. در مجموع ميتوان گفت از کل آبهاي موجود روي اين کره خاکي تنها يک درصد آن به صورت آب شيرين، قابل شرب براي بشر است. براساس گزارش سازمان يونسکو، اگر همه آبهاي موجود در جهان را يک گالن فرض کنيم، کل آب شيرين موجود در جهان تنها به اندازه يک قاشق چايخوري است.

گوشت شترمرغ؛ مفید برای زنان

سه شنبه, 08 تیر 1395 07:59

مصرف گوشت شترمرغ به افرادی که دچار اضافه وزن هستند، برای فلج، سستی و خواب‌رفتن اعضا، درد مفاصل، سیاتیک، نقرس و بیماری‌های سرد رحمی مفید است و می‌تواند بهعنوان یک منبع مهم آهن برای افراد دچار کمخونی و زنان حامله به شمار آید.

امروزه بيش از گذشته واژه ي«کامپوزيت» براي ما آشنا شده است. اگر به هر حوزه تکنولوژيک مثل صنايع هوافضا، دفاعي، تجهيرات ورزشي و سرگرمي، نفت، گازوپتروشيمي، ساختمان و ... علاقهمند باشيد و اخبار آن را دنبال کنيد، حتما بارها با واژه کامپوزيت برخورد نمودهايد.

شما در معرض دید هستید

سه شنبه, 08 تیر 1395 07:53

يکي از ابزارهايي که به تازگي در زندگي روزمره افراد وارد شدند، تجهيزاتي هستند که قابليت فيلمبرداري يا ضبط صدا را دارند. سرهنگ ستاد جواد جهانشيري به نمونههاي فراواني از اقدامات مجرمانه افراد سودجو با اهدافِ معين بهويژه اخاذي از قربانيان اشاره کرد و گفت: مدتي است اطلاعات خصوصي و مهم هموطنان عزيز که عموماً به علت سهلانگاري و سادهانگاري خودِ قرباني و سوءاستفاده از تکنولوژي هوشمند بوده است، به سرقت رفته و پيامدهاي جبرانناپذيري در پي داشته است.