تبلیغات

باغ موزه مینیاتور در تهران

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 06:27

باغ موزه مینیاتور یا بوستان مینیاتوری یکی از بوستان‌های منحصر به فرد استان تهران است که در شرق شهر تهران در شمال خیابان جانبازان غربی (گلبرگ) و شرق خیابان کرمان قرار دارد.

براي گفتوگو درباره جاذبههاي گردشگري ايران و استان يزد، پاي صحبت آقاي عليرضا تابش،کارشناس ارشد مديريت رسانه، مشاور و مديرکل رياستي رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري کشور نشستيم. او در اين مصاحبه، نمايي از وضعيت فعلي و چشم اندازي از آينده وضعيت گردشگري در کشور را براي ما ارائه کرد. وي با تاکيد بر اين موضوع که رسالت و ماموريت سازمان از لحاظ ساختاري، در سه بخش تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قابل توجه است، تاکيد کرد ارتقاي ايران به جايگاه واقعي خود در زمينه گردشگري منوط به آن است که برنامهريزي سازماني ميراث فرهنگي کشور، اين سه بخش را در قالب يك اندامواره (سازه) درنظر بگيرد.

کنگ

یکشنبه, 13 تیر 1395 07:39

فاصله گرفتن حدود 26 کيلومتر از شهر مشهد و 19 کيلومتر در جهت غرب طرقبه، ما را به دل کوهستان و جويبار و رودخانه و چشمه سارهاي زيبا رهنمون ميکند؛ و خدايي که در اين نزديکي است...

سفر به مثلث طلایی

یکشنبه, 13 تیر 1395 07:37

اولينبار که هند رو ديدم، گفتم مقصد گرمي بود؛ گرم نه فقط از بابت آبوهوا، بلکه از لحاظ توريستهاي بينالمللي که به نقاطي  اطلاق ميکنند که خيلي جذاب هستند. هر چه بيشتر به آنجا رفتم، متوجه شدم قرار نيست به زودي پرونده چيزهايي که بايد قبل از مرگ در اين کشور ديد، بسته شود.
بيشتر افرادي که تصميم به سفر دارند، سعي ميکنند همه جوانب را بسنجند؛ هزينه، خريد، جاذبهها، فصل و ...

سفر به شهر گلاب

یکشنبه, 13 تیر 1395 07:34

وقتيازشهرکاشــان، 25کيـلومتربهسمتجنــوبمي‌رويد، به شهر گــلاب؛ يعني «قــمــصــر» مي‌رسيد. گلاب قمصر از مرغوب‌ترين گلاب‌ها نه‌تنها در ايران بلکه در سطح جهان است. ارديبهشت‌ماه هر سال قمصر ميزبان مردم زيادي از گوشه‌وکنار ايران و جهان است. باغ‌هاي گل اين شهر در اين فصل چهره زيبايي به آن بخشيده و با عبور از کنار اين باغ‌ها، عطر گل محمدي انسان را براي لحظاتي ميخ‌کوب مي‌کند. قمصر به «پايتخت گل و گلاب» ايران شهرت يافته است. شايد کساني که بهار قمصر را ديده‌اند، به‌درستي اين عنوان پي برده باشند. بوي گل محمدي در کوچه‌پس‌کوچه‌هاي قديمي قمصر انسان را به سوي خود فرا مي‌خواند، شايد چشم‌ها زيبايي باغ‌هاي گل پايتخت گل و گلاب ايران را در هيچ‌جاي جهان نبيند.