تبلیغات

توجه داشته باشيد که هيچ رژيم غذايي معجزه آسايي براي آب کردن چربي پهلوها وجود ندارد. با اين حال مي  توانيد با در پيش گرفتن رژيم غذايي سالم به داشتن پهلوها و ران هاي خوش فرم، اميدوارتر باشيد.


براي صبحانه: يک واحد ميوه يا آب ميوه (براي تامين ويتامين) + نان سبوس دار + يک محصول لبني کم چرب (براي تامين کلسيم) مانند پنير يا ماست + نوشيدني مناسب مانند چاي، قهوه، آب ميوه يا دمنوش هاي مورد علاقه تان (براي تامين آب بدن).
ناهار: سبزيجات سبزرنگ + ماهي يا تخم مرغ يا گوشت کم چرب + نان سبوس دار + پنير
ميان وعده عصر: يک واحد ميوه يا يک پياله ماست به همراه ميوه هاي ريز يا نان سبوس دار با پنير کم چرب.
شام: سالاد سبزيجات + ماهي يا مرغ يا تخم مرغ + يک پياله ماست + نان + يک واحد ميوه. ميوه، جايگزين مناسبي براي دسرهاي شيرين و چرب است که کالري زيادي وارد بدن مي کنند. توجه داشته باشيد که حجم مرغ يا ماهي تان نيز نبايد زياد باشد. تا جايي که مي توانيد شام را سبک ميل کنيد اما از آن صرف نظر نکنيد.

طب سنتي، واژهاي كلي است كه هم به سيستمهاي طب سنتي مانند طب سنتي چين، آيروداي هند و طب يوناني ـ عربي و هم به اشكال مختلف طب بومي اطلاق ميشود. درمانهاي طب سنتي شامل دارودرماني (استفاده از گياهان دارويي، اجزاي حيواني و معدني) و روشهاي غيردارويي (مانند طب سوزني، ماساژ و درمانهاي روحي و رواني) است. در كشورهايي كه سيستم خدمات پزشكي در آنها بر پايه طب مدرن استوار است، به جاي طب سنتي اغلب از واژه طب مكمل و طب جايگزين يا طب غيرمتعارف استفاده ميشود.


اما منظور ما از طب سنتي، همان طب سنتي ايراني يا طب سينوي و منظور از طب مكمل ساير روشهاي طبي چون هموميئوپاتي، آيرودا و طب چيني ـ انرژي درماني است.
جامعه ما هيچگاه از خطر افراط و تفريط در امان نبوده و حوزه طب نيز از اين قاعده مستثني نيست. هر قدر ميزان تاثيرگذاري موضوعي در جامعه بيشتر باشد، ميزان انحراف از حقيقت نيز در آن بيشتر خواهد بود. بزرگنمايي تاثيرات طب سنتي در بعضي افراد آنقدر شگرف است كه هر انسان عاقلي را به تامل ميكشاند و از طرفي ميزان صدمه و خرابي جبرانناپذير استفاده نادرست از اين طب نيز بسيار مهم است.
تاريخچه طب نشان ميدهد از زمانهاي قديم اوهام و خرافات همزاد طب بوده است. هم اكنون كه پس از سالها سيطره پزشكي مدرن و فرمانروايي كارتلها و شركتهاي بزرگ دارويي در جهان و به حاشيه رفتن طب سنتي، برخي از عوارض جانبي داروهاي شيميايي و هزينه گران مهندسي پزشكي خسته شدهاند، يكي از بزرگترين باورهاي غلط مردم در حوزه طب سنتي «نبود عوارض جانبي داروهاي گياهي است». متاسفانه اين باور غلط مردم را بيمحابا به سمت استفاده از هر گونه گياه دارويي سوق ميدهد و حداقل خطر آن اين است كه مردم گياهان دارويي را بهراحتي مصرف كنند و بيترديد از عوارض جانبي و اثرات منفي مصرف آنها در امان نخواهند بود.
شايد هيچ كسي حاضر نباشد داروي تزريقي را بدون تجويز پزشك به خود يا به اطرافيانش تجويز كند، اما در استفاده از داروهاي گياهي اوضاع به گونه ديگر است. براي نمونه بعضي افراد ممكن است هندوانه ابوجهل را كه توسط يك فرد غيرمتخصص و ناآگاه تجويز شده باشد مصرف كنند، فارغ از اينكه در مقالههاي دارويي طب نوين و سنتي اين گياه جزو گياهان سمي طبقهبندي شده و مصرف نادرست آن ميتواند موجب التهاب خطرناك و خونريزي رودهها شود.
رويكرد روزافزون نشريات و رسانهها در معرفي ناصحيح و جانبدارانه از طب سنتي نيز بر اين باور دامن ميزند، به گونهاي كه بيشتر كساني كه در اين زمينه قلم ميزنند، بيش از همه روي خوب سكه را به مردم نشان ميدهند و از نشان دادن واقعيت پرهيز مي كنند.

باورهای غلط خام خواری

دوشنبه, 21 تیر 1395 05:52

 پختن غذا، مواد مغذي آن را از بين خواهد برد: سبزيجات خام، مغذي هستند، اما به ياد داشته باشيد پختن همين سبزيجات، برخي ساختارهاي فيبري درون آن را شکسته و مواد مغذي جديد در اختيار بدن قرار ميدهد. براي مثال پختن گوجهفرنگي، مقدار آنتياکسيدان قابل دسترس درون آن را تا پنج برابر افزايش خواهد داد و همچنين پختن هويج باعث جذب بهتر کاروتين آن در بدن خواهد شد.

شايد تا به حال درد شديد در ناحيه زانو يا احساس سفتي در مفاصل، شما را وادار به مراجعه به پزشک کرده باشد و شايد بارها در اطراف خود زنان و مردان زيادي را ديده باشيد كه از درد زانو يا ديگر مفاصل بدنشان  شكايت دارند و هنگام بالارفتن از پلهها مدام ناله ميكنند، بيشتر اين بيماران آرتروز دارند.

آوا درمانی

دوشنبه, 21 تیر 1395 05:44

آواي موسيقي از طريق تحريک سيستم عواطف مغز (ليمبيک) باعث ايجاد آرامش در افرادي ميشود که روزانه درگير فشارهاي روحي و مشغلههاي گوناگون هستند. گوشدادن به موسيقي دلخواه سبب آزادشدن يک ترکيب شيميايي به نام دوپامين از مغز ميشود