زندگي ماشيني پرهيجان و کمتحرک کنوني، توجه روزافزون جوامع بشري به مقوله سلامت و نقش اعجابآور ورزش در ارتقاي سطح آن را در پي دارد. (کاهش بيماريهاي غيرواگيردار قلب و عروق، ديابت و چاقي و ...) نکته مهم آن است که علم ورزش بايد براساس درک توليد انرژي و استفاده از آن در سيستمهاي بيولوژيک بدن باشد.

آزمون غربالگری

یکشنبه, 13 تیر 1395 06:37

امروزه به دليل افزايش عواملي که سبب ايجاد ناهنجاريهاي جنيني ميشود، راههاي زيادي براي تشخيص جنين مبتلا به اين ناهنجاريها شناسايي شده که از آن جمله آزمون غربالگري جنين است. غربالگري،

بوي بد دهان يکي از شايع ترين مشکلاتي است که بيشتر افراد با آن درگير هستند. روشهاي زيادي براي از بين بردن بوي بد دهان وجود دارد. بهترين روش استفاده از روش هاي طبيعي است.

اوتيسم را چطور بشناسيم

یکشنبه, 13 تیر 1395 06:34

شايد بهتازگي يا مدتي نهچندان طولاني واژه اوتيسم را از رسانههاي عمومي يا دوستان و اطرافيانتان بهندرت يا بارها شنيدهايد و حال کنجکاو هستيد که اطلاعاتي دقيقتر و جامعتر از اين اختلال داشته باشيد.

اضافه وزن در نوجوانان

یکشنبه, 13 تیر 1395 06:21

نوجواني، به سنين 19-12 سالگي گفته مي‌‌شود كه رشد سريع همراه با تغييرات جسمي، هورموني، شخصيتي و رواني در فرد صورت مي‌‌گيرد. بدن انسان در اين دوره، از يك كودك به يك بزرگسال تبديل مي‌‌شود، به طوري كه در پايان دوران نوجواني، ظاهر فرد مانند يك بزرگسال است. از نظر اجتماعي، احساسي و رفتاري نيز به تدريج مشخصات ظاهري او به بزرگسالان شبيه‌تر خواهد شد.