شايد تا به حال درد شديد در ناحيه زانو يا احساس سفتي در مفاصل، شما را وادار به مراجعه به پزشک کرده باشد و شايد بارها در اطراف خود زنان و مردان زيادي را ديده باشيد كه از درد زانو يا ديگر مفاصل بدنشان  شكايت دارند و هنگام بالارفتن از پلهها مدام ناله ميكنند، بيشتر اين بيماران آرتروز دارند.

آوا درمانی

دوشنبه, 21 تیر 1395 05:44

آواي موسيقي از طريق تحريک سيستم عواطف مغز (ليمبيک) باعث ايجاد آرامش در افرادي ميشود که روزانه درگير فشارهاي روحي و مشغلههاي گوناگون هستند. گوشدادن به موسيقي دلخواه سبب آزادشدن يک ترکيب شيميايي به نام دوپامين از مغز ميشود

زندگي ماشيني پرهيجان و کمتحرک کنوني، توجه روزافزون جوامع بشري به مقوله سلامت و نقش اعجابآور ورزش در ارتقاي سطح آن را در پي دارد. (کاهش بيماريهاي غيرواگيردار قلب و عروق، ديابت و چاقي و ...) نکته مهم آن است که علم ورزش بايد براساس درک توليد انرژي و استفاده از آن در سيستمهاي بيولوژيک بدن باشد.

آزمون غربالگری

یکشنبه, 13 تیر 1395 06:37

امروزه به دليل افزايش عواملي که سبب ايجاد ناهنجاريهاي جنيني ميشود، راههاي زيادي براي تشخيص جنين مبتلا به اين ناهنجاريها شناسايي شده که از آن جمله آزمون غربالگري جنين است. غربالگري،

بوي بد دهان يکي از شايع ترين مشکلاتي است که بيشتر افراد با آن درگير هستند. روشهاي زيادي براي از بين بردن بوي بد دهان وجود دارد. بهترين روش استفاده از روش هاي طبيعي است.