تبلیغات

مقدمه
مغز بشر قدمتي 200 تا 300 هزار ساله دارد. در اين دوران چند صد هزار ساله فيزيولوژي مغز بشر تغييرات اندکي داشته است، درحاليکه شرايط زندگي بشر آنقدر دگرگون شده است که نه بشر 300هزار سال پيش ميتوانست زندگي در دنياي امروزي را تصور کند و نه بشر امروز ميتواند تصور کاملي از زندگي در دنياي غارنشيني و جنگلنشيني داشته باشد.

مقايسه‌کردن با فرزندان چه مى‌كند؟

مقايسه‌كردن يكى از عواملى است كه سبب ايجاد حسادت در کودکان و نوجوانان مى‌شود.
مقایسه‌کردن هيچ كمكى به فرزند نمى‌كند، بلكه اثرات منفى هم به همراه دارد.
يكى از اصولى كه بايد بپذيريم اين است كه هر فرزندى با فرزند ديگر متفاوت است. اين تفاوت در استعداد و توانايى‌هاست. 

داستان مغز ما در دنیای مدرن

دوشنبه, 07 تیر 1395 13:10

چند دهه قبل اصلا در تخیل ما نمی گنجید که ابزاری در جیب داشته باشیم تا بتوانیم همزمان کارهای عجیب و غریبی همچون پیش بینی وضعیت

درگفتگوي پيشـين با استاد مافـينــژاد به ضرورت استفاده از الگوهــاي دينـي در خانــواده اشاره شد.
در ادامه اين مبحـث از ميان چهار آسيب معرفي شـده برمبناي احاديث به آسيب اول، يعني عجله خواهيم پرداخت.

چکيـــــــــــــد ه
تصويب قانون حمايت از کودکان بيسرپرست و بدسرپرست، از زمان طرح اوليهي آن در اسفند 1387 تا تصويب نهايي آن در مهر 1392 فراز و نشيب بسياري را طي کرده است. سازمان بهزيستي نيز از سال 1383 با همکاري معاونت اجتماعي قوهي قضاييه روي قانون جديد کار کرده بود تا اين لايحه را به مجلس ارايه دهد. سازمان بهزيستي ميگويد هدف سازمان از تلاش نزديک به يک دهه براي تغيير قانون فرزندخواندهگي، بهبود شرايط کودکان بدسرپرست و فراهم کردن فرصت تجربهي خانواده براي اين کودکان و تسهيل فرزندخواندهگي است. اما آنچه در عمل رخ داد نه

 

آمار بازدید کننده

آمار امروز811
تا کنون4649504

تماس با ما