در تاريخ 30/09/94 حد فاصل ميلاد تا بزرگراه آزادي-محدوده بلوار سجاد تا بلوار فردوسي بطور کامل به غير از تجاري سجاد و حاشيه فرودوسي را تعداد 3900 نشريه را توزيع نموده است .

در تاریخ 01/10/94 تجاری های شمالی حاشیه بلوار سجاد ، حدفاصل بزرگمهر تا بزرگراه آزادی و بلوار سجاد تا بلوار ملک آباد تعداد 2500 نشریه را توزیع نموده است .

در تاریخ 02/10/94 حدفاصل بزرگمهر تا خیام ، ملک آباد تا بلوار سجاد و تجاری­های حاشیه جنوب بلوار سجاد ، حد فاصل قدس تا فلسطین ، ملک آباد تا فلسطین 22 و فلسطین تا قدس و قسمتی از محدوده فرهاد تعداد 3000 نشریه راتوزیع نموده است .

در تاریخ 03/10/94 و04/10/94 محدوده قدس تا بلوار خیام -ملک آباد تا نرسیده به دستغیب ، محدوده کلاهدوز تا قائم ، سلمان فارسی تا احمدآباد ، دوطرف حاشیه کفایی ، حدفاصل ناصرخسرو تا ملاصدرا و احمدآباد تا بلوار بعثت و دوطرف حاشیه قائم تعداد 5000 نشریه را توزیع نموده است .

در تاریخ 05/10/94 محدوده حاشیه احمدآباد از میدان تقی آباد تا فلسطین ، حاشیه ابوذر غفاری ، رضا حدفاصل احمدآباد تا بلوار بعثت ، حاشیه ملاصدرا ، ناصرخسرو:محدوده بین ابوذر غفاری تا ملاصدرا و شهید خزایی تا بلوار بعثت ، حاشیه بلوار فرهنگ و محدوده ای از هاشمیه تعداد 3600 نشریه را توزیع نموده است .

در تاریخ 06/10/94 حاشیه سلمان فارسی ، حاشیه فلسطین 18 تا بلوار خیام ، حاشیه فلسطین ، حدفاصل کوثر تا هاشمیه و صارمی تا بلوار وکیل آباد ، هاشمیه تا سامانیه ، بلوار وکیل آّباد تا صارمی ، ملاصدرا تا عدالت و احمدآباد تا هم راستای بعثت تعداد 4000 نشریه را توزیع نموده است .

در تاريخ 07/10/94 و 08/10/94  محدوده سامانيه تا آب و برق ، صارمي تا بلواروکيل آباد-حاشيه هاشميه و آب و برق(از بلواروکيل آباد تا پيروزي) ، حاشيه ملک آباد،خيام ، بلوارفردوسي ، سناباد ، تجاري هاي ميدان صياد ، برج سلمان ، محدوده خيابان کوهسنگي تا دکتر بهشتي ، از باغ الندشت تا کوهسنگي ، طالقاني تا ابوذر غفاري ، محدوده ابوذر غفاري از بعد بلوار بعثت تعداد 6800 نشريه را توزيع نموده است .

قابل ذکر است تعداد 1200 نشريه شماره 6 براي ارسال به آگهي دهندگان و مشترکين نشريه تحويل مجموعه ارتباط برتر شده است .

از همراهي شما دوستان سپاسگذاريم . موفق و پيروز باشيد . (ارتباط برتر)