در تاريخ 94/11/10 حاشيه تجاري بلوار سجاد و محدوده ميلاد ، محدوده ی حاشیه احمدآباد (مسکونی - تجاری) تا بهارستان، بلوار سجاد تا بلوار فردوسی تعداد3800 نسخه نشريه شماره 7 را توزيع نموده است .

در تاریخ 94/11/11 حد فاصل بهارستان و بزرگراه آزادی و بلوار سجادتا بلوار فردوسی  ، حاشيه سناباد و سلمان فارسي (تجاري و مسکوني)، حاشيه خيابان فلسطين ، محدوده اي از سجاد جنوبي ، حدفاصل حامد و بزرگمهر و سجاد تا ملک آباد تعداد 4000 نشريه شماره 7 را توزيع نموده است .

در تاریخ 94/11/12 حاشیه راهنمایی، برج سلمان و محدوده ای از بابک ، حاشیه ملک آباد بطور کامل،حاشیه خیام(از تقاطع سجاد تا سه راه خیام)،از فلسطین 18 تا بلوار خیام، ادامه محدوده سجاد جنوبی(مرجان تا خیام -بلوار سجادتا ملک آباد)،از قدس 9 تا ملک آباد، حاشیه قدس تا فلسطین تعداد 3800 نسخه نشریه شماره 7 را توزیع نموده است.

در تاریخ 94/11/13 حدفاصل فرشته تا هاشميه،بلواروکيل آباد تا صارمي،حاشيه کفايي،حاشيه بلوارفردوسي(از ميدان جانباز تا استقلال)،تکميل محدوده بلوار خيام تا فلسطين،بلوار ملک آباد تا قدس  تعداد 4100 نسخه نشريه شماره 7 را توزيع نموده است.

در تاریخ 94/11/14 حاشیه بلوار وکیل آباد ، تکمیل محدوده هاشمیه تا کوثر، بلوار وکیل آباد تا شهید صارمی ، حاشیه بلوار رضا ، ابوذر غفاری ، بعثت ، حدفاصل بلوار شهید منتظری تا ملاصدرا ، حاشیه احمدآباد تا بعثت  تعداد 4600 نشريه شماره 7 را توزيع نموده است .

در تاریخ 94/11/15 حاشیه بلوارآب و برق-هاشمیه (حدفاصل بلوار وکیل آباد تا بلوار پیروزی) ، حاشیه بلوار صارمی(از میدان هاشمیه تا میدان کوثر)، حدفاصل بلوار هاشمیه تا سامانیه و بلوار وکیل آباد تا هاشمیه41و محدوده خیابان هوشیار ملک آباد، بلوار بعثت تا احمدآباد ، منتظری تا ملاصدرا ،حاشیه صارمی(از هاشمیه تا آب وبرق)، محدوده آب و برق تا سامانیه ، صارمی تا بلوار وکیل آباد تعداد 3900 نسخه نشریه شماره 7 را توزیع نموده است.

در تاريخ  94/11/16 محدوده کوثر تا باهنر،صارمی تا بلوار وکیل آباد ، محدوده دکتر بهشتی تا خیابان کوهسنگی ، باغ الندشت تا کوهسنگی ، محدوده ناصرخسرو تا ابوذر غفاری ، بعثت تا شهید خزایی تعداد 3400 نسخه نشریه شماره 7 را توزیع نموده است .

در تاريخ  94/11/17 حاشیه ملاصدرا/حاشیه ایرج میرزا (بین بلوار فرهنگ تا بلوار وکیل آباد)/ تجاری های ابتدای صیادشیرازی تعداد 1000 نسخه نشریه شماره 7را توزیع نموده است .

قابل ذکر است تعداد 1400 نشريه شماره 7 براي ارسال به آگهي دهندگان و مشترکين نشريه تحويل مجموعه ارتباط برتر شده است .

از همراهي شما دوستان سپاسگذاريم . موفق و پيروز باشيد . (ارتباط برتر)