در تاريخ07/12/94 محدوده ای از قائم تا کلاهدوز/ احمدآباد تا سلمان فارسی/ محدوده سجاد شمالی (حدفاصل میلاد تا مولوی ) و بلوار سجاد تا بلوار فردوسی تعداد 4500 نشریه شماره 8 را توزیع نموده است .

. در تاريخ08/12/94 محدوده بلوار سجاد (حدفاصل مولوی تا خیابان آزادی) و بلوار سجاد تا بلوار فردوسی / حاشیه خیابان کفایی / حاشیه خیابان سلمان فارسی / حاشیه بلوار فرهنگ تعداد 2000 نسخه نشریه شماره 8 را توزیع نموده است .

در تاريخ09/12/94 حدفاصل هاشمیه تا لاله / صارمی تا بلوار وکیل آباد / حاشیه صارمی(از کوثر تا تقاطع آب و برق ) / حدفاصل بلوارسجاد تا جامی /  بزرگراه آزادی تا حامد / حد فاصل حامد تا بزرگمهر  / بلوار سجاد تا ملک آباد / حدفاصل پامچال تا یاسمین / بلوار سجاد تا بهزاد تعداد 3500 نشریه شماره 8 را توزیع نموده است .

در تاريخ10/12/94 به علت بارندگی تجاری های سجاد (پاساژها) بین شقایق تا بزرگمهر / ساختمان پزشکان محدوده احمدآباد / برج سلمان تعداد 1000 نشریه شماره 8 را توزیع نموده است .

در تاريخ11/12/94 تکمیل حاشیه احمدآباد / حدفاصل فلسطین تا نسترن و  ملک آباد تا فلسطین 22 / حدفاصل بلواروکیل آباد تا هاشمیه 41 و هاشمیه تا سامانیه / حدفاصل حاشیه لاله تا بلوار کوثر و صارمی تا محدوده وکیل آباد (منازل شرقی/غربی/جنوبی) تعداد 3500 نشریه شماره 8 را توزیع نموده است .

در تاريخ 12/12/94 لاله تا کوثر / محدوده وکیل آباد تا صارمی(محدوده شمالی) / سامانیه تا هنرستان / صارمی تا وکیل آباد تعداد 2100نشریه شماره 8 را توزیع نموده است .

در تاريخ13/12/94 و 14/12/94  بعثت تا احمدآباد / بعثت تا خیابان خزایی/ابوذر غفاری تا ملاصدرا/باغ الندشت تا کوهسنگی/ دکتر بهشتی تا خیابان کوهسنگی/ تکمیل سجاد و حاشیه سجاد / حاشیه راهنمایی و قائم و سناباد / کوثر تا باهنر / صارمی تا وکیل آباد / آب و برق تا گلشن/ صارمی تا محدوده وکیل آباد تعداد 5400 نسخه نشریه شماره 8 را توزیع نموده است .

در تاريخ15/12/94 حاشيه هاي : بلوار ملک آباد / آب و برق / کوثر / هنرستان / هاشميه / فلسطين/ بعثت / ملاصدرا / قائم/ وکيل آباد/حاشيه فلسطين 18 تا خيام / حدفاصل گلشن تا هاشميه/صارمي تا محدوده بلوار وکيل آباد / حدفاصل نسترن تا بلوار خيام/ ملک آبادتا فلسطين 18 تعداد 3000 نسخه نشريه شماره 8 را توزيع نموده است .

در تاريخ16/12/94 محدوده گلشن تا هنرستان/ صارمی تا محدوده بلوار وکیل آباد / نسترن تا خیام / ملک آباد تا فلسطین 18/ ملاصدرا تا بلوار ابوذر غفاری / بلوار بعثت تا رضا 33/ محدوده ای از کوثر تا بعد از بلوار صارمی/ تکمیل حاشیه های سناباد، راهنمایی ، بلواررضا ، بلوار ابوذر غفاری ، بلوارفردوسی و مجتمع های ابتدای صیاد تعداد 3700 نشریه شماره 8 را توزیع نموده است .

قابل ذکر است ارتباط برتر تعداد 28700 نسخه نشریه را به طور کامل توزیع نموده و تعداد 1300 نشریه 8 را برای مشترکان و آگهی دهندگان مجموعه ارسال کرده است .

از همراهي شما دوستان سپاسگذاريم . موفق و پيروز باشيد . (ارتباط برتر)