در تاریخ10/03/95 مناطق مسکونی میلاد تا بهار،  حد فاصل بلوار سجاد تا بلوار فردوسی، حد فاصل بلوار کلاهدوز تا قائم، حد فاصل احمدآباد تا سلمان فارسی، حد فاصل بلوار فلسطین تا قدس و حد فاصل بلوار ملک آباد تا فلسطین 22 تعداد 4350 نشریه شماره 9 و ضمیمه کودک توزیع گردیده است.

در تاریخ11/03/95 حد فاصل خیابان بهار تا بزرگراه آزادی ، هاشیه بلوار صارمی از میدان کوثر تا آب وبرق و محدوده ای از بلوار هاشمیه، تعداد 3000 نشریه شماره 9 و ضمیمه کودک توزیع گردیده است.

در تاریخ12/03/95 بلوار سجاد جنوبی از بزرگراه آزادی تا   حد فاصل خیابان جامی تا سجاد و ملک آباد ، از خیابان حامد تا بلوار خیام ،و حاشیه بلوار فرهنگ از امامت تا آب و برق ،4000 نشریه شماره 9 و ضمیمه کودک توزیع گردیده است.

در تاریخ13/03/95 حاشیه خیابان کفایی و حاشیه خیابان سلمان فارسی و ادامه توزیع خیابان سجاد جنوبی تا ملک آباد (پشت اداره اطلاعات ملک آباد ) حاشیه راهنمایی و حاشیه خیابان فلسطین 18-و ادامه محدوده هاشمیه تا کوثر  و صارمی تا وکیل آباد  ، تعداد 2900 نشریه شماره 9 و ضمیمه کودک توزیع گردیده است.

در تاریخ14/03/95 خیابان احمدآباد تاخیابان بعثت تاخیابان  ملاصدرا و  خیابان ناصر خسرو ،و خیابان کوهسنگی تا دکتر بهشتی و کوهسنگی تا باغ الندشت ،و محدوده ای از خیابان ناصر خسرو تا خیابان ابوذر و خیابان رضا (قبل از بلوار بعثت ) تعداد 4000 نشریه شماره 9 و ضمیمه کودک توزیع گردیده است.

در تاریخ15/03/95  از  خیابان نسترن تا بلوارخیام و ملک آباد و دو خیابان مانده به خیابان شهید دستغیب ، خیابان هاشمیه تا آب برق و خیابان شهید صارمی تا محدوده بلوار وکیل آباد ،تعداد 3800 نشریه شماره 9 و ضمیمه کودک توزیع گردیده است.

در تاریخ16/03/95 محدوده ای :حاشیه خیابان احمدآباد تا میدان تقی آباد و خیابان فلسطین ،مجتمع های تجاری خیابان رضا از احمدآباد تا خیابان بعثت ،حاشیه بلوار بعثت ،محدوده ای از خیابان عدالت و دادگر ،حاشیه بلوار فردوسی از میدان استقلال تا میدان جانباز ،تعداد 2400 نشریه شماره 9 توزیع گردیده است.

در تاريخ  17/03/95 هاشیه ملک آباد،  هاشیه بلوار خیام ، حد فاصل سرای خیام تا بلوار سجاد ،حاشیه ابوذر غفاری ، حاشیه هاشمیه تا پیروزی ،حاشیه آب و برق تا پیروزی ، حاشیه بلوار وکیل آباد تا آب و برق ، تعداد 2400 نشریه شماره 9 توزیع گردیده است.

و در تاريخ  17/03/95 تعداد 240 نشریه شماره 9 در شورای اصناف اتحادیه پارچه فروشان توزیع گردیده است .

قابل ذکر است ارتباط برتر تعداد 27090نسخه نشریه را به طور کامل توزیع نموده و تعداد 2910 نشریه 9 را برای مشترکان و آگهی دهندگان مجموعه ارسال کرده است .

از همراهي شما دوستان سپاسگذاريم . موفق و پيروز باشيد . (ارتباط برتر)