در تاریخ  95/09/22، حاشیه بلوار سجاد - حد فاصل بلوار سجاد تا بلوار فردوسی ، میلاد تا بهار تعداد 2750 عدد نشریه شماره 13 توزیع گردید.

در تاریخ  95/09/23، حاشیه جنوبی بلوار سجاد و ادامه مسکونی بلوار سجاد - حد فاصل بهارستان تا بزرگراه آزادی و بلوار سجاد تا بلوار فردوسی جمعاً تعداد 2500 عدد نشریه شماره 13 توزیع گردیده است .

 

در تاریخ  95/09/24،  حاشیه خیابان های سناباد ، راهنمایی ، سلمان فارسی ، کفایی ، فلسطین ، ملک آباد و محدوده ای از نسترن ، فرهاد ، قدس و فلسطین جمعاً تعداد 3500 عدد نشریه شماره 13 توزیع گردیده است .

 

در تاریخ  95/09/25،  حاشیه احمد آباد از میدان فلسطین تا میدان تقی آباد ، محدوده ای از بابک حد فاصل احمد آباد تا سلمان و کلاهدوز تا قائم ، محدوده احمد آباد تا بعثت و ملاصدرا تا منتظری جمعاً تعداد 4000 عدد نشریه شماره 13 توزیع گردیده است .

 

در تاریخ  95/09/26،  محدوده ای از رضا ، ابوذر و ملاصدرا بعد از بلوار بعثت ، محدوده ای از سجاد جنوبی ، حد فاصل جامی تا ملک آباد و خیام تا حامد ، تکمیل محدوده خیام تا فلسطین و ملک آباد تا پشت دستغیب ، حاشیه صارمی حد فاصل میدان کوثر تا آب و برق و محدوده ای از هاشمیه جمعاً تعداد 4000 عدد نشریه شماره 13 توزیع گردیده است .

 

در تاریخ  95/09/27،   محدوده ای از بلوار سجاد ، حد فاصل بلوار خیام تا بزرگمهر و جامی تا سجاد ، محدوده کوهسنگی حد فاصل باغ الندشت تا کوهسنگی و خیابان کوهسنگی تا دکتر بهشتی ، حد فاصل ارشاد تا هجرت و خیام تا سازمان آب جمعاً تعداد 4000 عدد نشریه شماره 13 توزیع گردیده است .

 

در تاریخ  95/09/28،    حاشیه بلوار بعثت ، حاشیه بلوار رضا ، ابوذر غفاری و ملاصدرا ، حد فاصل بلوار بعثت و احمد آباد ، حاشیه فلسطین 18 تا خیام ، محدود عدالت تا ملاصدرا و احمد آباد تا امتداد بلوار بعثت ، محدوده بلوار وکیل آباد تا محدوده صارمی و باهنر تا بلوار کوثر ، محدوده هاشمیه تا کوثر و بلوار وکیل آباد تا صارمی جمعاً تعداد 4000 عدد نشریه شماره 13 توزیع گردیده است .

 

در تاریخ  95/09/29،   محدوده هاشمیه تا آب و برق ،صارمی تا محدوده بلوار وکیل آباد ، حاشیه هاشمیه از بلوار پیروزی تا بلوار وکیل آباد ، حاشیه آب و برق از شهید صارمی تا بلوار وکیل آباد ، حاشیه بلوار وکیل آباد از میدان پارک تا آب وبرق جمعاً تعداد 2900 عدد نشریه شماره 13 توزیع گردیده است .

 

 

 

*جمعاً تعداد 27650 عدد نشریه شماره 13 توزیع گردیده است *