/تاریخ 95/11/07 ضلع جنوبی شهید صارمی حد فاصل میدان کوثر تا آب و برق ، بلوار سجاد حد فاصل خیابان میلاد تا بهار و بلوار سجاد تا بلوار فردوسی ، محدوده بابک حد فاصل خیابان قائم تا کلاهدوز و احمد آباد تا سلمان فارسی جمعاً تعداد 3800 عدد نشریه شماره 14 توزیع گردیده است .

تاریخ 95/11/09   حاشیه سناباد حد فاصل راهنمایی تا پنج راه سناباد ، حاشیه سلمان فارسی ، محدوده فلسطین تا نسترن و ملک آباد تا دستغیب ، محدوده بلوار ارشاد تا هجرت و سازمان آب تا بلوار خیام  جمعاً تعداد 4000 عدد نشریه شماره 14 توزیع گردیده است .

تاریخ 95/11/10  حاشیه بلوار سجاد حد فاصل سجاد تا بهارستان 10و بهارستان تا نمر . جمعاً تعداد 2000 عدد نشریه شماره 14 توزیع گردیده است .

تاریخ 95/11/11    حاشیه تجاری بلوار سجاد ، تکمیل محدوده بهارستان تا بزرگراه آزادی و بلوار سجاد تا بلوار فردوسی ، محدوده ای از هاشمیه ، حاشیه شمالی شهید صارمی حد فاصل کوثر تا آب و برق ، حاشیه کفایی . جمعاً تعداد 4000 عدد نشریه شماره 14 توزیع گردیده است .

تاریخ 95/11/12 حاشیه خیابان راهنمایی ،حاشیه فلسطین 18 ، حاشیه احمد آباد از تقی آباد تا میدان فلسطین حد فاصل ملاصدرا تا ناصر خسرو و احمد آباد تا بلوار بعثت و محدوده ای از رضا ، ابوذر و ناصر خسرو بعد از بلوار بعثت خیابان کوهسنگی حد فاصل الندشت تا کوهسنگی و حکیم نظامی تا دکتر بهشتی . جمعاً تعداد 4000 عدد نشریه شماره 14 توزیع گردیده است .

تاریخ 95/11/13   حاشیه بلوار بعثت ،حاشیه ملاصدرا از میدان احمد آباد تا بلوار بعثت ،حاشیه بلوار رضا ، حاشیه بلوار فلسطین ، محدوده ای از سجاد جنوبی حد فاصل ملک آباد تا جامی و بزرگمهر تا حامد . جمعاً تعداد 2000 عدد نشریه شماره 14 توزیع گردیده است .

تاریخ 95/11/14  حاشیه هاشمیه حد فاصل بلوار وکیل آباد تا بلوار پیروزی . جمعاً تعداد 300 عدد نشریه شماره 14 توزیع گردیده است .

تاریخ : 95/11/16 حاشیه بلوار ملک آباد ، تکمیل محدوده کوثر تا هاشمیه و صارمی تا بلوار وکیل آباد ، تکمیل محدوده نسترن تا خیام و ملک آباد تا فلسطین 18 ، محدوده جنوبی بلوار سجاد حد فاصل بزرگمهر تا خیام و ملک آباد تا بلوار سجاد جمعاً تعداد 2800 عدد نشریه شماره 14 توزیع گردیده است .

تاریخ 95/11/17  حاشیه ملک آباد ، تکمیل محدوده بلوار سجاد جنوبی ، محدوده کوثر تا باهنر ، بلوار وکیل آباد تا صارمی ، محدوده هاشمیه تا هنرستان و صارمی تا محدوده بلوار وکیل آباد و محدوده ای از گلشن . جمعاً تعداد 2800 عدد نشریه شماره 14 توزیع گردیده است .

تاریخ 95/11/18حاشیه بلوار خیام تا حد فاصل بلوار سجاد تا ملک آباد ، حاشیه آب و برق ، حاشیه هنرستان ، حاشیه کوهسر و تکمیل محدوده هنرستان تا آب و برق و صارمی تا محدوده وکیل آباد ، حاشیه بلوار وکیل آباد حد فاصل میدان پارک تا آب و برق جمعاض تعداد 2200 عدد نشریه شماره 14 توزیع گردیده است .

قابل ذکر است تعداد 2100 نشريه شماره 14 براي ارسال به آگهي دهندگان و مشترکين نشريه تحويل مجموعه ارتباط برتر شده است .

 

از همراهي شما دوستان سپاسگذاريم . موفق و پيروز باشيد . (ارتباط برتر)