تبلیغات

تعرفه خدمات حضور در نشريه دوزبانه فرهنگي - اجتماعي ارتباط برتر به شماره مجوز 7060/93

تیراژ 30/000( سی هزار ) جلد
چاپ ( چاپخانه هنر سرزمین سبز - تهران )
ابعاد نشریه 5/22 * 29 سانتی متر
صفحات داخلی کاغذ گلاسه ، جلد مقوای گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون حرارتی
صحافی چسب گرم
مناطق توزیع نشریه ارتباط برتر ( سجاد- وکیل آباد- احمدآباد - ملک آباد )


ارتبــاط برتــــر حامی
کودکان گلستان علی (ع)

--------------------------

درصـدی از مبلـغ قـراردادها

  صـرف کمـک بـه کـودکـان بی سرپرست  گلستان علی (ع) می گردد