آب پنهان يا مجازي

چهارشنبه, 09 تیر 1395 07:04

 پيشدرآمد
کمبود آب در بخشهاي وسيعي از کره زمين، مشکلات زيادي براي تامين آب شرب سالم، توليد محصولات کشاورزي و در کل روند عمومي زندگي انسانها به وجود آورده است، به طوريکه پيشبيني ميشود تا سال 2025 ميلادي، 50 تا 60 مردم جهان با تنش آبي و مشکلات ناشي از کمآبي مواجه خواهند بود. در ايران هم به عنوان يکي از کشورهاي نيمه خشک جهان، اين واقعيت کاملا آشکار شده است. در حال حاضر، اکثر دشتهاي ايران، با روند نزولي سطح آب زيرزميني مواجه هستند؛ مفهومي که با «آب تجديدپذير» که تعيينکنندهي ميزان ذخاير آبي هر محدودهي اقليمي است، ارتباط پيدا ميکند.

انتخاب يک ساعت مچي مناسب

چهارشنبه, 09 تیر 1395 07:02

انتخاب يک ساعت مچي مناسب و هماهنگ نمودن آن با انواع لباس از مواردي است که مي تواند ظاهر شيک و منحصر به فردي را براي شما به وجود آورد.
•   ساعتي انتخاب کنيد که متناسب با شخصيت و سبک زندگي شما باشد.

انتخاب عينک آفتابي مناسب

چهارشنبه, 09 تیر 1395 06:59

نتايج چندين مطالعه در 10 سال اخير نشان مي دهد ، قرار گرفتن دربرابر آفتاب بدون حفاظ كافي براي چشم، شانس بروز بيماري هاي چشم را افزايش مي دهد. استفاده ازعينك آفتابي مناسب از بيماري هاي چشمي تا حد زيادي جلوگيري مي كند. پس بهتر است براي جلوگيري ازتابش نور مستقيم خورشيد به چشم از عينک افتابي استفاده شود.
انتخاب عينک آفتابي مناسب
اغلب متخصصان چشم، رنگ دودي را مناسب ترين رنگ براي عينك مردان و رنگ خاكستري يا قهوه اي را مناسب ترين رنگ براي زنان مي دانند. 

اصول ست کردن لباس را بدانیم

سه شنبه, 08 تیر 1395 14:51

سختتر از بيدارشدن صبح زود، اين است كه بايد جلوي كمد بايستي و به اين موضوع فكر كني كه شلوار سبز با مانتو قهوهاي هماهنگي دارد؟
كفش بنفش ات را با كدام شلوار ميتواني بپوشي؟ و  اگر شما هم روزانه با اين دغدغه مواجه هستيد و براي پوشيدن لباس لازم است چند دست لباس را از كمد بيرون بكشيد و عوض كنيد، پس با قواعد ست كردن رنگها آشنايي نداريد و لازم است اين مطلب را بخوانيد و با اصول اين كار آشنا شويد تا از فردا صبح و چشم برهمزدني يك ست لباس هماهنگ بپوشيد.

اين اصول را حفظ كنيد

شهر گمشده

شنبه, 27 ارديبهشت 1393 00:00

مدرن بودن شهرها تنها به دليل خيابانهاي پر از ماشين همراه با ترافيک و جمعيت زياد آنها نيست. آنچه يک شهر را مدرن ميکند، علاوه بر وجود ماشين، ترافيک، جمعيت، ساختمانهاي بلند و نظارت و کنترل،  وجود پديدهاي است که آن را «پيادهرو» مينامند و به فضاي شهري هويت و اهميت ميبخشد. پيادهرو، محل رفتوآمد آسان و بدون دردسر پيادهها در همهي ساعتهاي روز و شب است. اين محل براي انتقال آسان افراد از يک محل به محل ديگر، بدون استفاده از ماشين و اتوبوس، طراحي شده است. هر شهر بزرگي در جهان از شبکه به هم پيوستهي پيادهرو تشکيل شده است. افراد پياده با پيگيري مسير پيادهروها ميتوانند تمام بخشها، اجزا و سطوح شهرها را با حوصله، بدون مزاحمت و با کمترين هزينه طي کنند. اين راهها امکان گشتوگذار مردم را در شهرهاي بزرگ فراهم ميکنند. البته در بعضي از موقعيتها هم هست که پيادهروها دچار انقطاع و گسست ميشوند؛ جايي که اتوبانها، پارکها، درهها يا جنگلها ظهور ميکنند. در بسياري از شهرها براي اين مشکل هم روشهايي پيشبيني شده است. پلهاي روي گذر اتوبانها براي پيوند زدن پيادهروهاي دو طرف اتوبانها يکي از اين شيوههاست. مرور ساخت شهري، و تجربهي گشتوگذار در شهرهاي بزرگ و پيشرفته دنيا نظير پاريس، واشنگتن، تورنتو، لندن، سيدني و ... حکايت از محوريت پيادهرو در زندگي شهري دارد.